Persoonlijke begeleiding bij jouw studiekeuze en loopbaan

Wie is Josje Groenendaal

Josje is een product van de Mammoetwet. In haar tijd was het geweldig als ze qua opleiding alsmaar doorstroomde. Zo is zij gestart op de MAVO en doorgegaan tot en met de Universiteit. Daar heeft zij Andragogische Wetenschappen gestudeerd. Dat gaat over het begeleiden van veranderingsprocessen bij individuen en groepen (micro en mezo niveau).

Tijdens haar studie was zij mede-eigenaar van 2 cafés en deed ervaring op met zelfstandig ondernemerschap en was voorzitter van het bestuur van de Coöperatieve Vereniging.

Daarna vervulde zij 13 jaar een managementfunctie in het Welzijnswerk, waarin sprake was van HR taken zoals functioneringsgesprekken, deskundigheidsbevordering en bewaken en bevorderen van kwaliteit. Ze gaf leiding aan 20 beroepskrachten, 40 vrijwillgers, 150 clienten op 3 locaties.

Tot 2017 was zij 16 jaar werkzaam bij Focus, een gerenommeerde landelijke HRM bureau. Daar begeleidde zij meer dan 700 mensen succesvol binnen hun werk of naar een nieuwe baan.


Tegelijkertijd werkte zij een aantal jaren als freelancer bij het NCOI-Onderwijsinstituut, waar zij cursussen gaf op het gebied van Persoonlijke Groei en Zelfinzicht, en Coaching en Begeleidingskunde op HBO en Post-HBO niveau. Tevens begeleidde zij Bedrijfskundestudenten tijdens hun stage.


Vanaf april 2017 begeleidt zij volwassenen en jongeren bij Groenendaal Leren en Loopbaan.

Doel van de begeleiding:

  • vinden van een passende opleiding
  • weer met plezier naar het werk
  • het vinden van een baan die bij je past


In de samenwerking met Wija Groenendaal van Groenendaal Studieallee is het makkelijk om studie en loopbaan met elkaar te verbinden als dit zinvol is.


Gevolgde cursussen o.a.:

  • Post HBO Loopbaancoach (Focus Academie)
  • Advanced Jobmarketing (Aaltje Vincent)
  • Focused Solution Problem Solving (Focus Academie)
  • Ondernemerscoach (Fenny de Boer)

Josje Groenendaal is lid van de beroepsvereniging NOLOC en CMI gecertificeerd en geregistreerd Loopbaanprofessional (RL)

Voor haar is Integriteit een belangrijke waarde: ze doet wat ze zegt, en zegt wat ze doet, en dat op een professionele en betrokken wijze.